Home zdrowie Jak radzić sobie z problemami psychicznymi?

Jak radzić sobie z problemami psychicznymi?

0

Problemy psychiczne to bardzo szerokie pojęcie, odnoszące się zarówno do kryzysów życiowych, jak i do smutku, depresji, zaburzeń osobowości, chronicznego stresu. W przypadku powtarzających się lub długo utrzymujących się trudności szczególne znaczenie ma skorzystanie ze specjalistyczne pomocy.

Sposoby na radzenie sobie z problemami psychicznymi

W życiu człowieka pojawia się wiele trudności, które w dużym stopniu wpływają na jego codzienne funkcjonowanie, relacje z innymi ludźmi, postawy życiowe i sposób postrzegania świata. Do często występujących problemów psychicznych można zakwalifikować między innymi zaburzenia zachowania, odżywiania, chroniczny stres, przewlekły smutek, depresję, a także uzależnienia i kryzysy życiowe. Szczególne znaczenie ma wstępne określenie swojego problemu oraz ustalenie najważniejszych objawów. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą psychologa. Temat zaburzeń psychicznych i różnych problemów jest wciąż uznawany za tabu, chociaż trudności życiowe są powszechne i w pewnym stopniu dotykają każdego.

Psychoterapia

Pierwszym i najważniejszym sposobem na poradzenie sobie z problemami psychicznymi, jest profesjonalna pomoc. Jednym z najczęsciej stosowanych form jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli forma oddziaływania psychologicznego, której celem jest zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie objawów i problemów danego człowieka. Ten rodzaj terapii zakłada, że przyczynami zaburzeń są niewłaściwe zachowania, wzorce i skrypty, dlatego trzeba je zmienić. Do ważnych cech psychoterapii w tym nurcie należą krótkoterminowość, ustrukturyzowanie i koncentracja na celu. Zwykle ten rodzaj oddziaływania psychologicznego zajmuje od kilku tygodni do kilku miesięcy. Terapeuta poznaje pacjenta, stawia diagnozę i rozpoczyna kolejne spotkania, a także zadaje pacjentowi różne zadania. W przypadku tej terapii szczególne znaczenie mają konkretne działania, a nie tylko rozmowy. Nie ma tutaj powrotu myślami do przeszłości. Dużo bardziej istotna jest zmiana dotychczasowych schematów i skryptów myślowych, a także wyuczonych zachowań.

Kolejne kroki na drodze do dobrobytu

Terapia jest zwykle pierwszym krokiem na drodze do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Ogromne znaczenie mają rozmowy, nie tylko z terapeutą, ale także z bliskimi osobami. Najlepiej przyznać się chociaż jednej zaufanej osobie i porozmawiać o swoich problemach, ponieważ zwykle działa to oczyszczająco. Należy także pozwolić sobie na przeżywanie wszelkich emocji w trakcie terapii i poza spotkaniami z terapeutą. Emocje i zachowania należy jednak sobie uświadamiać, a nawet zapisywać, ponieważ w ten sposób można lepiej zrozumieć siebie. W języku chińskim kryzys to słowo, które ma dwojakie znaczenie, ponieważ rozumiane jest jako trudności, ale także szansa na rozwój. Często właśnie w czasie terapii można lepiej rozwinąć swoją osobowość, zrozumieć siebie i poznać swoje zachowania, a także zmienić pewne elementy swojego funkcjonowania. W przypadku wszystkich problemów psychicznych ważny jest czas działania. Oznacza to, że w momencie pojawienia się niepokojących objawów, najlepiej jak najszybciej udać się do specjalisty i porozmawiać na ten temat.

Oceń ten post

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.