Biomechanika – co to jest i dlaczego to takie ważne?

0

Biomechanika to bardzo ważna dziedzina nauki, znajdująca swoje miejsce między  biomedycyną, anatomią, fizjologią a inżynierią. Jest to nauka o ruchu żywego ciała, traktująca o tym, jak mięśnie, kości, ścięgna i wiązadła współpracują ze sobą, aby wytworzyć ruch. Głównym celem biomechaniki jest ocena każdej części, z której składa się ciało, oraz granic oporu jakie mogą mieć.

Biomechanikę można zdefiniować na trzy sposoby:

 1. Biomechanika jako nauka badająca przyczyny i skutki działania sił na struktury biologiczne.
 2. Biomechanika jako dziedzina fizjologii, angażująca się w badania ruchu żywych istot.
 3. biomechanika jako dyscyplina dokonująca analizy ruchu człowieka i zwierząt pod kątem praw mechaniki.

Elementy biomechaniki

Biomechanika koncentruje się na czterech podstawowych obszarach:

 • Dynamika – badanie systemów będących w ruchu z uwzględnieniem przyspieszenia i spowolnienia
 • Kinematyka – opisuje wpływ sil na system. W obszarze tym badane są wzorce ruchu, w tym liniowe i kątowe zmiany prędkości w czasie, a także położenie, przemieszczenie , prędkość i przyspieszenie.
 • Kinetyka – badanie, co powoduje ruch, siły i momenty pracy
 • Statyka – badanie układów znajdujących się w równowadze, zarówno w spoczynku jak i poruszających się ze stałą prędkością.

Pod dyscypliny Biomechaniki

 • Biomechanika sportowa – zajmuje się badaniem ruchu człowieka podczas ćwiczeń i uprawiania sportu
 • Biomechanika kryminalistyczna – specjalizuje się w mechanizmach obrażeń doznanych przez ciało
 • Biomechanika medyczna – zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań dla różnych nieprawidłowości
 • Biomechanika fizjoterapeutyczna – angażuje się w odwrócenie nieprawidłowego funkcjonowania szkieletu i mięśni.

Biomechanika fizjoterapeutyczna oraz sportowa to subdyscypliny, które teraz coraz bardziej zyskują na popularności.

Fizjoterapeuci w swojej  działalności terapeutycznej posiłkują się zdobyczami biomechaniki. Wiedzę na ten temat mogą zdobywać na specjalistycznych kursach. Jednym z nich jest kurs anatomii palpacyjnej z elementami strukturalnej biomechaniki ciała.   Celem tego szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności świadomej palpacji struktur anatomicznych ciała ludzkiego.

Biomechanikę można również wykorzystać w sporcie. Biomechanika w sporcie bada i wyjaśnia dlaczego i jak porusza się ludzkie ciało. Zrozumienie biomechaniki i jej zastosowania jest podstawa dobrej techniki we wszystkich dyscyplinach sportowych.

Podstawowe zastosowania biomechaniki sportowej

 • Wyposażenie – biomechanika może być wykorzystana do projektowania m.in. sprzętu sportowego, odzieży, butów oraz boisk i obiektów.
 • Osoby – biomechanikę można zastosować u osób, analizując ich ruchy i ćwicząc je w celu uzyskania bardziej dynamicznego ruchu podczas treningu i ruchu na zawodach sportowych.
 • Urazy – można ją zastosować do badania przyczyn, leczenia i zapobiegania urazom sportowym
 • Trening – może badać techniki sportowe i metody treningowe oraz opracowywać oraz opracowywać rozwiązania na zwiększenie ich wydajności.

 

Oceń ten post
reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here